Parafin og fyringsolje

Vi leverer fyringsolje for Cirkle K i Vestfold, Buskerud og Telemark med våre tankbiler.

Fyringsolje frem til 2020

Det har vært skrevet mye om oljefyring og parafin. Parafin er det allerede tomt for i markedet per nå, og dette kan ikke bestilles.
Per idag er det satt som siste frist til 31.12.2019 å slutte å selge parafin og fyringsolje.

Slik det er nå så er bio-oljen HVO100 klar for levering, og dette erstatter fyringsolje slik vi kjenner det idag. Vi anbefaler at du kontakter en fyringstekniker før bestilling av dette produktet.

Asbjørn Næss holder til i Kvelde