Fyringsolje og Biofyringsolje

Vi leverer fyringsolje og biofyringsolje for Circle K i Vestfold og Telemark og vestre del av Viken.

Fyringsolje fra 2020

Fossil fyringsolje er nå kun lov til å bruke til produksjon. Til oppvarming av f. eks. bolig, må man nå bruke biofyringsolje.

Vi anbefaler å ta kontakt med fyringstekniker når du skal gå over til biofyringsolje.

Parafin blir ikke produsert for salg i Norge lenger.

 

Asbjørn Næss holder til i Kvelde