Asbjørn Næss Transport AS - Vi kjører trelast for Bergene Holm