Asbjørn Næss Transport - Vi kjører trelast for Bergene Holm