Om Asbjørn Næss Transport AS

Asbjørn Næss ble etablert i Kvelde i 1954, da Asbjørn Næss startet fryseri. Et år senere åpnet han også en BP-bensinstasjon som senere ble til Norol og Statoil.

I 1963 ble det kjøpt inn en Chevrolet tankbil som ble brukt til å kjøre parafin til kunder i Kvelde og Hvarnes. I 1964 døde Asbjørn, og hans sønn Bernt tok over driften, bare 20 år gammel.

Opp gjennom årene vokste firmaet, og vi begynte å kjøre flis og trelast for Bergene Holm. I 1989 startet vi en jernvarebutikk i Kvelde sentrum, rett syd for der Spar er i dag.

Det var Bernt sin eldste sønn Asbjørn d.y., som etterhvert tok over planleggingen av kjøringen, samtidig som han jobbet i jernvarebutikken.

Etter endt skolegang startet yngste sønn Gunnar for fullt i firmaet. Han har ansvar for at biler og utstyr er i orden til enhver tid.

I 1997 ble transporten og butikken delt opp i to forskjellige selskaper.

Vi trengte mer plass. I 2004 ble det bygget både kontor og garasjeanlegg.

Bensinstasjonen ble lagt ned i 2005.

I oktober 2016 ble butikken solgt, og vi driver nå bare transport.

Bedriften er i dag eid og drevet av Asbjørn og Gunnar Næss.

I dag kjører vi for det meste trelast for Bergene Holm og drivstoff for Circle K samt containerkjøring for både bedrifter og private.

Asbjørn Næss Transport AS har i dag 20 lastebiler fordelt på 5 tankbiler, 2 containerbiler og 13 trelastbiler.

Asbjørn Næss ble etablert i 1954
Asbjørn Næss Transport holder til lokalt i Kvelde